Styrelsen

Vad gör de olika posterna i sektionen?

VICE ORDFÖRANDE - Hanna Spångberg


Som vice ordförande jobbar jag tätt tillsammans med vår ordförande Hanna och agerar som hennes högra hand. Det är även jag som kliver in och styr rodret när hon är borta från t.ex. möten eller andra viktiga sammankomster. Som vice ordförande hjälper jag till där jag mest behövs och stöttar de andra posterna när det blåser lite extra. Det är en fri post som har ett övergripande ansvar vid våra temaveckor, t.ex. hälsoveckan & kärleksveckan. Jag anordnar även karriärkvällar för studenterna i termin 5 och 6 där vi diskuterar strategier för jobbsökande och hur man ska löneförhandlar smart.

KASSÖR - Tove Sahl Paavo


Som kassör så har man det övergripande ansvaret att ha hand om sektionens ekonomi. Man sköter alla in- och utbetalningar, betalar och skickar fakturor, tar emot äskningar och löpande bokför alla intäkter och utgifter. Man har koll på att den uppsatta budgeten följs och upprättar ett nytt budgetförslag till nästkommande verksamhetsår.

Som kassör är man även behjälplig för kassören i SSKål i fall de behöver hjälp med exempelvis redovisning och bokföring. Man hjälper även huvudfaddrarna under Nolle-p med de ekonomiska bitarna om det behövs.

ORDFÖRANDE - Hanna Hardebring


Som ordförande sitter jag på det yttersta ansvaret för vad vi som sektion kommer att jobba med under vårt verksamhetsår. Det är jag som planerar och håller i våra styrelsemöten och ser till att alla punkter hinns med, att alla poster får komma till tals och att vi samtidigt har det väldans trevligt! Som ordförande har jag övergripande koll på vad de andra styrelsemedlemmarna har för sig, och försöker avlasta och hjälpa till där det behövs. Jag har även förmånen att delta i möten med andra sektionsordföranden, samt programdialoger, programutskott och Consensus fullmäktige, tillsammans med de andra ledamöterna. Jag står dessutom som firmatecknare, tillsammans med vår kassör Tove, och har alltså ansvar för att vår ekonomi sköts på bästa möjlig sätt. En spännande post som ger stor inblick i hur saker och ting fungerar på universitetet.

PR/MEDIA - Sandra Alsö  


I min post som PR-media styr jag över all information som skickas ut på våra sociala medier. Jag har hand om vår Facebooksida, instagramkontot och sektionens egna hemsida. Utöver det har jag även hand om våra fina sektionsmärken som bland annat kan pryda din overall. Allt som ska nå ut till studenterna går alltså genom mig. Jag ser till att ni får reda på var, när och hur saker sker. Håll ögon och öron öppna för att se vad som händer på universitetet under terminerna!

INTERNATIONELLT ANSVARIG - Hanna Sundqvist


Som internationellt ansvarig, IA, sitter jag både med i Sjuksköterskesektionen och i Consensus internationella arbetsgrupp, IU.

Man arbetar nära lärarna som är ansvariga för utbytesstudier och där är min roll att vara länken mellan lärarna och studenterna. För de utresande studenterna så finns jag här för att hjälpa till om de har olika funderingar både innan, under och efter utbytet. Man anordnar även en inspirationsträff som hålls varje höst för att inspirera och informera om utbytesstudier på programmet! I den internationella arbetsgruppen arbetar man tillsammans med IA från andra program och anordnar både välkomstvecka och olika aktiviteter under terminens gång, allt ifrån knytkalas och paintball till bowling och pubkvällar under terminen.

NÄRINGSLIVSANSVARIG - Klara Östlund


Min post är en väldigt fri post som ger mig många möjligheter att göra lite vad jag vill. Det kan till exempel vara att dra igång olika projekt eller samarbeten med andra program/sektioner på Liu. Precis som ordet "externt" antyder är jag helt enkelt en länk mellan vår sektion och den övriga världen. I mina fasta uppgifter ingår att hitta bra och spännande gästföreläsare, ordna pluggstugor mellan yngre- och äldrestudenter samt att ordna karriärkvällar för våra T5:or och T6:or, för att göra de så redo för arbetslivet som möjligt. Jag har även ansvarat för styrelsens supersnygga kläder! I övrigt är jag en allt-i-allo som hjälper de övriga posterna när de behöver ett extra handtag!

Karolina Kjellin


  Stina Josefsson

Anna Adlercreutz

David Pettersson

FUM-LEDAMÖTER


Som FUM-Ledamot representerar vi sektionens talan i Consensus fullmäktige (FUM).

I FUM tas det beslut om exempelvis Consensus verksamhetsplan,som innebär vad Consensus skall jobba med under året, Consensus budget och hur resurser ska fördelas samt hur olika policys skall se ut t.ex mottagningspolicyn som reglerar Nolle-P. Man sitter även med i val-FUM där den nya styrelsen till Consensus väljs in.


FUM sker en gång i månaden och innan det har vi något som kallas för-FUM där vi läser och diskuterar alla handlingar inför mötet.


ARBETSMILJÖOMBUD - Beatrice Hulta


Som arbetsmiljöombud samarbetar jag med de andra programmen på MedFak för att vi ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det kan handla om allt ifrån att det ska finnas tillräckligt med matplatser, väggkrokar och papperskorgar på campus till att tekniken i föreläsningssalarna fungerar. Dessutom försöker jag lösa det eviga problemet med cykelparkering!

Självklart kan man också komma till mig angående alla psykosociala frågor/problem. Som arbetsmiljöombud har jag tystnadsplikt.

Andreas Alander

Filippa Furman

STUDIESOCIALT ANSVARIGA - Andreas Alander & Filippa Furman


Vi jobbar mycket med nolle-P och ser till att det finns faddrar och Huvudfaddrar och att de får de utbildningar som behövs enligt mottagningspolicyn. Förutom nolle-P så är tanken att vi ska göra en massa roliga saker tillsammans med er under året, det kan vara allt från myskvällar till längre resor, det kommer hända en massa skoj så håll utkik på Facebooksidan efter evenemang! Förutom att vi gör massa roliga saker så har vi även tystnadsplikt, så om det blir kämpigt och du vill prata eller kanske bara behöver en kram, hugg tag i oss eller ring när som helst.

Hanna Olander

UTBILDNINGSBEVAKARE


Vi som är utbildningsbevakare det här året heter Hanna, Johanna & Katja. Vi finns till för er som läser på sjuksköterskerskutbildningen för att framföra åsikter till Consensus och programledningen, där inräknat kursansvariga, andra lärare, studievägledare med flera. Vårt mål är att göra denna utbildning och er tid här som studenter till den bästa möjliga. En utbildningsbevakare fungerar lite som en medlare mellan studenterna (via era kursrepresentanter) och lärarna.

Förutom att finnas till för de som läser sjuksköterskeprogrammet, så utbildningsbevakar vi även de specialistsjuksköterskeutbildningar som finns vid LiU. Det är utbildningar som har ett annat upplägg och andra behov vilket gör det extra spännande. Men givetvis stöttar vi alla tre utbildningsbevakare varandra med våra uppgifter, man känner sig aldrig ensam på denna post.


Johanna Broman

Katja Magnusson

SEKRETERARE - Hanna Kihlberg


I min roll som sekreterare gör jag det som sekreterare gör mest, antecknar på våra möten och ser till att protokollen kommer upp på hemsidan så att våra medlemmar kan läsa. Jag bokar även mötesrum och skickar ut kallelser till möten.